بررسی عوامل مؤثر در خلق عکس هنری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

عکاسی را می‌توان به‌عنوان یک رسانه و واسطه هنری، نوعی نظام بازنمایی دانست که همانند زبان، توان خلق، ارائه و القای معانی و مفاهیم متعدد پیرامون اشیا، اشخاص و موضوعات مختلف جهان بیرونی را به اشکال و با کیفیت‌های متفاوت از عادی، گزارشی تا شاعرانه و هنری دارد. از این نظر، این پرسش‌ها مطرح می‌شوند: به‌واسطه چه عواملی یک عکس، ماهیت و کیفیت هنری به خود می‌گیرد؟ عوامل موثر در خلق عکس هنری کدامند؟ در راستای پرسش‌های مطرح‌شده، هدف از نگارش این مقاله، بررسی عوامل موثر در خلق عکسِ هنری بر اساس برخی از عوامل اصلی سبک‌ساز در حوزه زبان‌شناسی یعنی نگرش خاص، گزینش و عدول از هنجار است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و تطبیقی است و اطلاعات از منابع کتاب‌خانه‌ای جمع‌آوری شده است. از منظر رویکرد این پژوهش، می‌توان اظهار داشت عکسِ هنری حاصل نگرش خاص عکاس به موضوع، استفاده سنجیده از امکانات و ظرفیت‌های متعدد گزینشی عکاسی و عدول از هنجارها و قواعد رایج عکس گرفتن است؛ که موجب می‌شود عکاس، بتواند به جای ثبت عادی و بازنمایی معمول محیط پیرامون، از عادی‌ترین موضوعات، آشنایی‌زدایی کرده و عکس‌هایی بدیع، برانگیزاننده و ماندگار خلق نماید و این امکان را برای مخاطب، فراهم سازد که نسبت به موضوع ارائه‌شده، ادراکی نو داشته باشد و پیرامون آن تامل و تفکر نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Effective Factors in Creating an Artistic Photo

نویسنده [English]

  • Alireza Mehdizadeh
Assistant Prof., Saba Faculty of Art & Architecture, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

As an art medium, photography is a representation system that, just like language, is capable of creating, presenting, and inducing several concepts concerning objects, peoples, events and even a special scene in various forms and in different qualities. In other words, human beings think through the latent capacities of language and use it with different functions such as typical dialogue, statement as well as artistic and poetic language. Likewise, a photographer, taking into account his/her goal and intention and the level of proficiency, knowledge, insight and creativity, can utilize technical and expressive facilities of photography. This way s/he gives to his/her work various qualities and functions ranging from representing, documenting, communicating, aesthetic, poetic, artistic and reporting.
Here the questions arise that what factors give an artistic nature and quality to a photo and what are the factors affecting the artistic photo? In order to answer these questions, this article aims to elaborate upon the factors influencing the production of artistic photo based on some major style-making factors in the field of linguistics that is: a particular attitude, selection and avoiding normality. As every medium has a set of unique and recognized features and understanding any art medium depends on understanding its main nature, capacities and constraints, the research first discusses the main basis and framework of photography to understand on which foundation the medium of photography depends and enjoys what elements, characteristics, functions and capabilities.
Then, the study continues with carrying out the analysis of artistic photos based on three main style-making factors of literature and language, that is, a particular attitude, selection and avoiding normality was. This research has been conducted employing descriptive-analytical and comparative method of research and data has been collected through desk study of library resources.
This way, first a platform would be created to help develop exploratory studies of literature and linguistics with photography, which seems to be lacking. Moreover, a theoretical tool will be devised for exploring a variety of images that help expand the concepts of analyzing and criticizing the photo and provide a theoretical and practical framework for photographers. Also, given that there seems to be insufficient awareness of the definitions and examples of creative and artistic photography in the Iranian photography community, conducting research on this concept might be helpful in developing the history of artistic photography in Iran.
Although there is no precise definition for some artistic expressions, but given the above issues it can be argued that artistic photo is special type of photography that is obtained from artistic action of a photographer, that is, creative and purposeful use of capacities and potential expressive capacities of photography. In other words, photography enjoys technical capabilities and potential expressive capacities to create artistic photo that include choosing a subject, selected frame (vertical or horizontal), angle of view (up or down), type of lens (normal, medium to telephoto) and the selected diaphragm (open or closed) and how a photo is edited (low or high contrast, white balance, color kelvin, frame work, shutter, time, …).
Artistic photo is result of a particular attitude of a photographer towards different subjects and the way of using facilities, capacities in selection and avoiding norms and rules in taking a photo that puts a photographer in the position of an artist who according his/ her skill, knowledge, attitude and creativity creates influential, motivating and lasting photos from the most common subjects instead of normal representation of objects and surrounding environment. This also provides the possibility for the photographer's audience to obtain a new and novel perception of the subject presented and think and contemplate on the photo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artistic Photo
  • Photographer’s Attitude
  • Selection
  • Normality-Avoidance in Photography
-ادامز، رابرت(1388). زیبایی در عکاسی، ترجمه کریم متقی، تهران: دانشگاه تهران.
-ادواردز، استیو(1393). عکاسی، ترجمه مهران مهاجر، تهران: ماهی.
-اسکروتون، راجر(1394). عکاسی و بازنمایی، ترجمه بابک محقق، تهران: فرهنگستان هنر.
-امین پور، قیصر(1390). مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور، تهران: مروارید.
-ایگلتون، تری(1372). پیش درآمدی بر نظریه ادبی، ترجمه عباس مخبر، چ. ششم، تهران: طرح نو.
-برت، تری(1379). نقد عکس (درآمدی بر درک تصویر)، ترجمه اسماعیل عباسی و کاوه میر عباسی، چ. دوم، تهران: مرکز.
-بلاف، هالا(1375). فرهنگ دوربین، ترجمه رعنا جوادی، تهران: سروش.
-جی، بیل و هورن، دیوید(1388). درباره نگاه به ‌عکس‌ها، ترجمه محسن بایرامی نژاد، تهران:حرفه هنرمند.
-چندلر، دانیل(1387). مبانی نشانه‌شناسی، ترجمه مهدی پارسا، چ. دوم، تهران: سوره مهر.
-حافظ شیرازی، شمس‌الدین محمد(1390). دیوان اشعار، مقدمه رضا معصومی، چ. دهم، تهران: گلی.
-رحیمی رهبر، اعظم و خدادادی مترجم زاده، محمد(1395). «چالش عناوین و مصادیق عکاسی خلاق و هنری در عکاسی معاصر ایران با تمرکز بر دوسالانه‌های عکاسی نهم(1383) و یازدهم (1387)» هنرهای تجسمی، دوره 21، شماره 1، 61-73.
-رید، هربرت(1379). معنی هنر، ترجمه نجف دریابندری، تهران: علمی فرهنگی.
-زرین‌کوب، عبدالحسین(1361). نقد ادبی 2، چ. سوم، تهران: امیرکبیر.
-سارکوفسکی، جان(1393)، نگاهی به ‌عکس‌ها، ترجمه فرشید آذرنگ، تهران: سمت.
-سپهری، سهراب(1390). برگزیده‌ای از اشعار سهراب سپهری، تهران: مرکز فکر، پوینده.
-سعدی، مصلح الدین(1385). کلیات سعدی، تهران: هرمس.
-سلدن، رامان و ویدوسون، پیتر(1378). راهنماینظریه ادبیمعاصر، ترجمه عباس مخبر،تهران: طرح نو.
-شاملو، احمد(1363). برگزیده اشعار، تهران: تندر.
-شفیعی کدکنی، محمدرضا(1368). موسیقی شعر، چ. سوم، تهران: آگه.
-شمیسا، سیروس(1370). بیان، تهران: فردوس.
 
-شمیسا، سیروس(1372). کلیات سبک‌شناسی، تهران: فردوس.
-شمیسا، سیروس(1393). معانی و بیان، ویرایش دوم، تهران: میترا.
-صفوی، کورش(1383). از زبان‌شناسی به ادبیات، چ. دوم، تهران: سوره مهر.
-فتوحی، محمود(1390). سبک‌شناسی(نظریه‌ها، رویکردها و روش‌ها)، تهران: سخن.
-فرخزاد، فروغ(1357). مجموعه اشعار، تهران: نگاه.
-فردوسی، ابوالقاسم(بی‌تا). شاهنامه، اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه.
-کریم مسیحی، یوریک(1389). در جهت عکس، تهران: بیدگل.
-کزازی، میر جلال‌الدین(1373). بیان(زیباشناسی سخن پارسی1)، تهران: مرکز.
-کلارک، گراهام(1395). عکس، ترجمه حسن خوبدل و فریبا مغربی، تهران: شورآفرین.
-لوپس، دومینیک مک آریو.(1395). چهار هنر عکاسی، ترجمه حامد زمانی گندمی، تهران: پرگار.
-کو، برایان(1379). عکاسان معروف جهان، ترجمه پیروز سیار، تهران: نی.
-لاینز، ناتان(1388). عکاسان و عکاسی، ترجمه وازریک درساهاکیان و بهمن جلالی، چ. چهارم، تهران: سروش.
-مقیم نژاد، مهدی(1393). عکاسی و نظریه، تهران: سوره مهر.
-مکاریک، ایرناریا(1393). دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.
-نادر پور، نادر(1382). مجموعه اشعار، تهران: نگاه.
-هاوکس، ترنس(1377). استعاره، ترجمه: فرزانه طاهری، چ. چهارم، تهران: مرکز.
-یوشیج، نیما(1389). گزیده اشعار نیما یوشیج. گردآوری نرگس علی مردانی، چ. دوم، تهران: وزراء.
-یوشیج، نیما(1397). درباره هنر و شعر و شاعری (از مجموعه آثار نیما یوشیج)، چ.سوم، ترجمه سیروس طاهباز، تهران: نگاه.
Sontag, sozan (2005). on photography. Rosetta Books LLC, New York.
Szarkowski, john (2007). Photographer's Eye. Museum of Modern Art. New York.