پرسش‌های متداول

1- فرایند داوری مقالات چقدر طول می کشد؟

با توجه به موضوع مقاله و داورانی که در آن زمینه صاحب نظر هستند، این فرایند متغیر خواهد بود. در هر حال معمولاً به طور میانگین تا شش ماه فرآیند داوری طول خواهد کشید.

2- آیا نیاز به پیگیری نتایج بررسی و داوری مقالات وجود دارد؟

دفتر نشریه هر گونه نتیجه حاصل از بررسی اولیه و داوری را در اسرع وقت به اطلاع نویسنده  مسوول مکاتبات می رساند. بنابراین نیازی به پیگیری های مکرر وجود ندارد. 

3- آیا بررسی اولیه، داوری و پذیرش مقالات هزینه دارد؟

بررسی اولیه به منظور طرح در جلسه هیات تحریریه هزینه ای ندارد. اما در صورت ارسال مقاله به داوران و پذیرش مقاله، هزینه دریافت می شود.

4- چه زمان می توانم گواهی پذیرش اصلی مقاله ام را دریافت کنم؟

 پس از پرداخت هزینه پذیرش و اتمام تمامی مراح آمادی سازی برای انتشار، اصل گواهی پذیرش شما به امضاء سردبیر صادر و ارسال خواهد شد.