اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم اندازها

   نشریه علمی « مبانی نظری هنرهای تجسمی» جهت نیل به اهداف زیر فعالیت می­ کند:

 

  • انتشار و توسعه پژوهش­های نوین در مبانی نظری هنرهای تجسمی و بینا رشته­ ای.
  • شناسایی سرمایه­ های غنی فرهنگ و هنر ایران و جهان به پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان رشته های هنری.
  • معرفی شأن و ارزشمندی فرهنگ و هنر ایران در حوزه­ ی مبانی نظری هنرهای تجسمی در عرصه ­ی بین­ المللی.
  • جهت دهی پژوهش­ های تخصصی در عرصه هنرهای تجسمی در ایران و جهان همسو با استانداردهای علمی-پژوهشی و به روز.
  • انتقال اندیشه ها و تفکر ایرانی اسلامی در هنر های تجسمی و ترویج و گسترش آن در جامعه هنری به ویژه دانشگاهی و حفاظت از تفکر و آثار هنری ایرانی .
  • ایجاد بستر مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان رشته های هنری.