تماس با ما

اطلاعات تماس

نشانی نشریه: دانشگاه الزهراء(س)، دانشکده هنر. ساختمان طراحی، انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران.

پست الکترونیکی: jtpva@alzahra.ac.ir

صندوق پستی: 715-199335

تماس: 00989351390923


CAPTCHA Image