راهنمای نویسندگان

 

دوفصلنامه علمی مبانی نظری هنرهای تجسمی

شیوه‌نامه نگارش و شرایط ارسال مقاله

الف. کلیات

 1. دوفصلنامه‌ علمی مبانی نظری هنرهای تجسمی در زمینه مبانی نظری با گرایش هنرهای تجسمی، منتشر می‌شود.
 2. استفاده از مقالات چاپ شده در این نشریه با ذکر منبع بلامانع است.
 3. مسئولیت محتوای مقالات بر عهده نویسنده/نویسندگان است و باید حاصل کار پژوهشی آن‌ها باشد.
 4. چنانچه مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، نویسندگان باید کتباً نماینده خود را به‌عنوان مسئول مکاتبات به دفتر نشریه معرفی کنند.
 5. نویسنده مسئول می بایست نام تمامی نویسندگان همکار را در هنگام ثبت مقاله در سامانه مطابق ترتیب نویسندگان (در فایل مشخصات نویسندگان) درج نماید. عدم تطابق اسامی در سامانه، فایل WORD اسامی و تعهدنامه باعث برگشت مقاله و عدم پذیرش خواهد شد. بدیهی است کم یا اضافه کردن نویسنده/نویسندگان در مقاله در هیچ مرحله ای میسر نمی باشد.
 6. مقالات مستخرج از پایان‌نامه یا رساله و طرح‌های تحقیقاتی، ضمن اشاره به آن باید با تأیید استاد راهنما یا مجری طرح تحقیقاتی به‌عنوان نویسنده مسئول مکاتبات ارسال گردد.
 7. نویسنده مسئول مکاتبات باید گواهی دهند مقاله پیش‌تر در جای دیگر منتشرنشده است و تا اعلام نتیجه نهایی از سوی مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد. (دریافت فرم تعهدنامه که باید به امضای تمامی نویسندگان و اساتید راهنما برسد و هنگام ارسال مقاله به عنوان فایل های تکمیلی ارسال گردد از اینجا)
 8. در صورت تخلف نویسنده/نویسندگان از شرایط راهنمای شیوه‌نامه و ... هیچ مقاله دیگری از آن‌ها پذیرفته نخواهد شد و منجر به محرومیت آن ها خواهد شد.
 9. نشریه در پذیرش، رد یا ویرایش محتوای مقاله آزاد است و مقالات دریافتی بازگردانده نخواهد شد.
 10. در صورت تأیید مقاله، از نویسنده بابت بررسی اولیه و پذیرش نهایی درموعد معین هزینه دریافت می‌گردد. 
 11. مقالاتی در مبانی نظری هنرهای تجسمی پذیرفته می‌شوند که پیش‌تر در رسانۀ دیگری (مجله، کنفرانس، کتاب، ...) منتشر نشده و هم‌زمان برای داوری در نشریۀ دیگری ارسال نشده باشند. طبق آیین‌نامۀ نشریات علمی وزارت علوم (مصوب اردیبهشت 98) باغ نظر در هر سال تنها می‌تواند دو مقاله از یک نویسنده منتشر کند، یکی به عنوان نویسندۀ مسئول و یکی به عنوان نویسندۀ همکار.  
 12. صدور گواهی پذیرش مقاله پس از تأیید سردبیر و پرداخت هزینه چاپ صورت می‌گیرد.
 13. فلوچارت بررسی مقالات و فرایند پذیرش آن در بخش اطلاعات نشریه آمده است. فرآیند داوری و پذیرش مقالات در مجلۀ علمی مبانی نظری هنرهای تجسمی شامل دو مرحله است. این فرایند را از اینجا مطالعه بفرمایید.
 14. نام فایل های ارسالی به نام نویسندگان نباشد، زیرا فایل ها به همان نام برای داوری ارسال خواهد شد. در اینصورت مقاله بازگشت داده خواهد شد!
 15. جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می شود.
 16. تقدیر و تشکر: در بخش تقدیر و تشکر باید نام و عنوان افراد، گروه‌ها و مؤسساتی که به‌صورت مادی یا غیرمادی بر روند انجام پژوهش اثرگذار بوده و موجب پیشرفت آن شده‌اند ذکر شود.

 17. درصورتیکه مقاله در فرآیند داوری نیاز به اصلاحات داشته باشد، نویسنده می بایست موارد اصلاح شده را با هایلایت رنگی و توضیحات احتمالی جهت شفافیت، برای بازنگری داوران درمقاله درج نماید. در غیر این صورت داوری انجام نخواهد شد و زمان داوری طولانی تر خواهد شد.

 

ب. ساختار مقالات علمی برای نشریه باید مطابق شرایط زیر باشد، در غیر این صورت موردبررسی قرار نخواهد گرفت. 

1. مشخصات کامل نویسنده/نویسندگان با ذکر نویسنده مسئول  در صفحه اول بدون ذکر شماره صفحه درج شود. بقیه صفحات به صورت مسلسل شماره‌گذاری شود.

2. مقاله باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش (مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی) تهیه‌شده باشد.

3. مقاله ارسالی باید به ترتیب دارای این بخش‌ها باشد: عنوان، چکیده و واژگان کلیدی (فارسی و انگلیسی به‌صورت جداگانه)، مقدمه، روش پژوهش، پیشینه پژوهش ، بدنه پژوهش (شامل بحث، تحلیل و یافته‌ها)، نتیجه، پی‌نوشت‌ها، منابع.

4. چکیده باید به ترتیب شامل بیان مسئله، اهداف و سؤال‌های اصلی پژوهش، روش پژوهش و شیوه جمع‌آوری اطلاعات و روش تجزیه ‌وتحلیل، نتیجه پژوهش و واژگان کلیدی (حداکثر 250 کلمه) باشد. همچنین چکیده انگلیسی باید 1200 کلمه باشد.

5. مقدمه باید به ترتیب شامل شرح مبسوط از مسئله پژوهش، اهداف پژوهش و سؤال‌های اصلی پژوهش باشد.

6. روش پژوهش بعد از مقدمه باید به ترتیب شامل روش پژوهش ، شیوه جمع‌آوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، تعداد نمونه موردبررسی، روش نمونه‌گیری، روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات باشد. (ارائه کلیه موارد ضروری است)

7. پیشینه پژوهش برای کلیه مقالات الزامی و ضروری است عناوین کتب، مقالات و پایان‌نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی، سال انتشار و نام نشریات، استاد راهنمای پایان‌نامه/رساله‌ها و نیز دانشگاه مربوطه بیاید و در منابع آورده شود. این قسمت بعد از روش پژوهش باید باشد. 

8. نتیجه‌گیری باید به‌گونه‌ای منطقی و مستدل و روشن‌کننده بحث و یافته‌ها و به‌ویژه پاسخ به سؤال‌های اصلی مقاله باشد.

9. کلیه پی‌نوشت‌ها، اسامی و اصطلاحات لاتین، توضیحات ضروری (با ذکر منبع) با شماره مسلسل در آخر مقاله، قبل از منابع بیاید.

10. کلیه تصاویر باید با رزولوشن 300 dpi، فرمت jpg و باکیفیت قابل‌چاپ و با شماره‌گذاری مسلسل و با ذکر توضیح و مأخذ در زیر تصاویر باشد. شماره تصاویر باید در متن باشد.

11. کلیه جداول و نمودارها به‌صورت مسلسل شماره‌گذاری و با درج مشخصات و مأخذ آن‌ها در بالای جدول یا نمودار تنظیم گردد. شماره جدول باید در متن باشد.

12. کلیه واژگان لاتین در متن مقاله باید به فارسی بیاید و در صورت لزوم در پانوشت بیاید.

13. ارجاعات فهرست منابع و مأخذ (فارسی و لاتین):

1-13. در ارجاع درون‌متنی (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر: شماره صفحه).

2-13. در فهرست منابع و مأخذ (به ترتیب حروف الفبا تنظیم می‌گردد).

الف. برای کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار). نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر: ناشر.

ب. برای مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار ). عنوان مقاله، نام نشریه، شماره نشریه، شماره صفحه آغاز و پایان مقاله.

ج. برای مقاله الکترونیکی: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار). نام مقاله، نام نشریه الکترونیکی یا تارنما، تاریخ آخرین بازنگری، نشانی اینترنتی.

د. کلیه منابع و ماخذ فارسی به انگلیسی باید ارائه گردد. 

فرمت انگلیسی:

(پس از پذیرش علمی مقاله تنظیم و ارسال شود)

 

1-اگر مشخص شود که برای ترجمه چکیده یا منابع از گوگل ترنسلیت استفاده شده است فورا امتیاز درج مقاله لغو می شود حتی اگر قبلا به تایید رسیده باشد.
2- برای رفرنس نویسی انگلیسی از شیوه APA ورژن 6 استفاده شود در غیر اینصورت، مقاله از مرحله داوری خارج شده و بازگردانده می شود.
3- برای ترجمه عناوین کتابها به انگلیسی از سایت کتابخانه ملی و برای ترجمه عنوان مقالات از بخش انگلیسی سایت نشریه مربوط استفاده شود مگر اینکه عنوان انگلیسی در کتابخانه ملی / مجله مربوط موجود نباشد.
4- برای ترجمه اسامی انتشارات/مجلات و نیز اسامی نویسندگان، از نگارش انگلیسی که خود انتشارات/مجله/افراد برای معرفی خود استفاده میکنند استفاده شود حتی اگر صرفا آوانگاری باشد (برای مثال «کیمیای هنر» باید طبق سایت نشریه به این شکل نوشته شود Kimiya-ye-Honar یا دانشگاه زنجان که طبق سایت دانشگاه باید به این شکل نوشته شود University of Zanjan و نه Zanjan University).

نویسندگان گرامی، لطفا در یک فایل word مجزا موارد ذیل را تنظیم و همراه فایل اصل مقاله در بخش ارسال فایل های تکمیلی ارسال فرمایید. 

دریافت فایل word انگلیسی از اینجا.

عنوان مقاله به فارسی:
اسامی و درجات علمی نویسندگان به فارسی، مشخص کردن نویسنده مسئول، ایمیل نویسندگان، تاریخ ارسال مقاله به نشریه
چکیده تفصیلی فارسی: ( این چکیده مفصل تر از چکیده بخش فارسی و به منظور تطابق با ترجمه آن به انگلیسی می باشد.)
واژگان کلیدی:
عنوان مقاله به انگلیسی:
اسامی نویسندگان و نویسنده همانند گذرنامه به انگلیسی و درجات علمی و دانشگاهی به انگلیسی، مشخص کردن نویسنده مسئول، ایمیل نویسندگان :
چکیده تفصیلی انگلیسی 1200 کلمه ای:(خلاصه ای از مقاله)
Keywords:
منابع فارسی و انگلیسی :
References(ترجمه منابع به انگلیسی):

(توجه داشته باشید  در منابع و ترجمه ی آن به انگلیسی، اگر به طور مثال 15 منبع در بخش فارسی دارید که شامل منابع فارسی و انگلیسی می باشد، همان تعداد هم ترجمه منابع به انگلیسی داشته باشید. ترتیب الفبای انگلیسی رعایت شود. لطفا ترجمه ­ی  چکیده ی 1200 کلمه ای و منابع توسط مترجم حرفه ای انجام شود، تطابق منابع فارسی با ترجمه­ی انگلیسی آن به عهده ی نویسنده می­باشد و نشریه در قبال ترجمه های غیر حرفه ای مسوولیتی ندارد)

ج. شرایط ارسال مقالات

1. مقالات نشریه فقط از طریق سامانه ( (  http://jtpva.alzahra.ac.ir  قابل دریافت است.

2. نویسنده/نویسندگان مشخصات کامل خود را به همراه رتبه علمی، نام موسسه یا محل اشتغال و یا دانشگاه محل تحصیل، نشانی محل اقامت و شماره تلفن‌های تماس (ثابت و همراه) و پست الکترونیکی ثبت نماید. 

3. متن مقاله (به همراه کلیه اطلاعات اعم از تصاویر، نمودار و جدول و نقشه) در هر صفحه 32 سطر با قلم نازنین اندازه 12 در محیط word و pdf ارسال گردد. تعداد کلمات مقاله نباید از 6000 کلمه کمتر و از 7000 کلمه بیشتر باشد. در صورتی که تعدا کلمات مقاله بیشتر از 7000 کلمه باشد هزینه اضافی دریافت می گردد.

           فرم ها:  ( ارسال تمامی فرم ها و فایل های  زیر هنگام ارسال مقاله الزامی است)

1- فرم تعهدنامه نویسنده مسوول و ترتیب  نویسندگان

2- فرم اعلام عدم وجود تعارض منافع

3- فایل مشابه یاب مقاله از پایگاه سمیم نور