فراخون مقاله "دو فصلنامۀ مبانی نظری هنرهای تجسمی "

 

به نام خدا

 

دوفصلنامۀ "مبانی نظری هنرهای تجسمی " از انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران وابسته به کمسیون انجمن­های علمی وزارت علوم با مجوز علمی-پژوهشی با همکاری دانشگاه الزهرا(س)، به منظور تحقق و دستیابی به اهداف علمی و فرهنگی در نظر دارد همواره مجموعه ­ای از آراء متفکران حوزۀ هنرهای تجسمی را در راستای اهداف نشریه دریافت دارد.

بدین وسیله از کلیۀ صاحب نظران این حوزه دعوت به عمل می ­آورد تا مقالات علمی خود را با رعایت اصول شیوه­ نامۀ نشریه و نامه درخواست نویسنده/ نویسند­گان،ارسال نمایند. علاقه مندان می­ توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به راهنمای نویسندگان مراجعه نموده و یا با مدیر داخلی مجله سرکار خانم حوریزاد تماس حاصل نمایند.