اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 97
تعداد پذیرش 24
تعداد عدم پذیرش 50

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 175
تعداد مشاهده مقاله 104123
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 134475
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 134 روز
درصد پذیرش 25 %