اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 261
تعداد پذیرش 58
تعداد عدم پذیرش 152

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 150
تعداد مشاهده مقاله 77550
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 117129
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 179 روز
درصد پذیرش 22 %