اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 335
تعداد پذیرش 74
تعداد عدم پذیرش 194

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 113
تعداد مشاهده مقاله 40077
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 81221
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
درصد پذیرش 22 %