درباره نشریه

دو فصلنامه علمی مبانی نظری هنرهای تجسمی نشریه ایست دوزبانه (فارسی و انگلیسی) با صاحب امتیازی انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران و همکاری دانشگاه الزهرا (س) که از سال 1394 آغاز به کار کرده و از ابتدای سال 1395 منتشر می‌شود.

زمینه­ انتشار: هنر

صاحب امتیاز: انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران "با همکاری و حمایت دانشگاه الزهرا (س)"

مدیر مسئول: دکتر محمد کاظم حسنوند

سردبیر: دکتر عفت­ السادات افضل طوسی

 مدیر داخلی: نرگس حوریزاد 

شاپا: ISSN 2538-5666

درجه ی علمی-پژوهشی نشریه مبانی نظری هنرهای تجسمی، طی شماره نامه 10273/18/3/ در تاریخ 15/05/1396دبیرخانه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است.