بررسی و تحلیل لوگوتایپ های مطبوعات استان گیلان از آغاز تا سال1332 خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر، ایران

چکیده

این پژوهش توصیفی – تحلیلی، که جمع آوری اطلاعات در آن به صورت میدانی و کتابخانه ای بوده است، به تحلیل گوشه ای از تاریخچه ی گرافیک مطبوعاتی ایران و خصوصا گیلان پرداخته است. با توجه به این که در سال های پیش از 1332 خورشیدی نخستین تجربه های گرافیکی در گیلان در زمینه ی مطبوعات کشور در حال شکل گیری بود، این پژوهش با هدف تحلیل و تبیین پیشینه ی تایپوگرافی در ایران و خصوصا گیلان، به لحاظ بازه زمانی از آغاز (ورود چاپ به گیلان و آغاز به کار نشریات در استان) تا سال 1332 خورشیدی را شامل می شود.. مقاله حاضر ابتدا به دسته بندی و سپس تحلیل زیبایی شناسانه و زمینه های شکل گیری لوگوهای مطبوعاتی گیلان می پردازد. سوال اساسی پژوهش در مقاله حاضر این است که زمینه های شکل گیری و عناصر زیبایی در لوگوتایپ های تاریخی مطبوعات گیلان کدامند؟ در مجموع با نگاهی به لوگوتایپ های مطبوعاتی گیلان خواهیم یافت که می توان آن ها را بر اساس نوع دیدگاه طراح و پرداخت آن در پنج دسته تقسیم بندی کرد: 1- نشانه های نوشتاری مشتق از خطوط سنتی ایران 2- نشانه های نوشتاری متاثر از حروف سربی 3- نشانه های ترکیبی 4- نشانه های تلفیقی 5- نشانه های نوشتاری آزاد و فانتزی. در مجموع پژوهش در خصوص مطبوعات گیلان به عنوان بخشی از جغرافیای فرهنگی کشور پهناور ایران ، بخصوص از زاویه ی فعالیت های بصری، می تواند بسیاری از نقاط پنهان فعالیت های هنری جدی در عرصه ی مطبوعات را روشن کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study & Analysis of Logotypes in Gilan's Print Media from the Beginning to 1953

نویسنده [English]

  • mohsen hosseini koomleh
graphic, art, azad university, ramsar, iran
چکیده [English]

This descriptive-analytical research, for conducting which data has been collected through library and field studies, deals with the past and present of graphic arts in Gilan during different periods of time (since the advent of printing industry  Gilan onwards). Prior to 1953, the first graphical experiences of Gilan in the publication of the country's press were being formed. In all cases, headings were simple yet rich in form. The scripts used in logotypes were Naskh, Nastaliq, Thuluth and other types of calligraphy and lead letters were also common. As for technique and type of design, they were mostly influenced by the design types popular in the capital of the country yet in some cases, they were under the influence of the neighboring countries.
Occasionally logotypes were very simple as for the technique applied but in some cases, the beautiful shapes of the Iranian traditional script were used using modern and journalist ones. In some publications (for example: Kheyrolkalam newspaper in Rasht), the heading used to frequently changed in some issues which reflects the visual taste of the management of the publication.
Through examining Gilan's press graphic, particularly the logotype, we find that that there are five general tendencies existted in the structure of logos. Which have been aesthetically surveyed, compared and classified as follows:
1. Written symbols derived from the Iranian traditional scripts (for example: Kherolkalam, Nasim Shomal, etc.); 2. Written logos influenced by lead letters (for example: Gilan newspaper); 3. Compound logos (for example: Nameh Nesvan Shargh newspaper in Rasht); 4. Combined logos (for example: Rah-e Khial newspaper in Anzali). 5. Free, fantasy written logos (for example: Gilan Ma newspaper). 
Via reviewing the relevant evidence and documents, as well as the material presented in this article, we find that graphic design in Gilan enjoys a longer background as compared to other parts of Iran because it had more educated people. Moreover, owing to its geographical location and proximity to the European gateway and consequently, becoming a pioneer in using modern world technologies, Gilan was also pioneer in the field of graphic design.
Moreover, with the study of Gilan press, in particular its logotypes, we find a part of the graphic community of the country was formed on a small scale, which progressed with the advancement of technology, and during the flourishing of the constitutional era and relishing the national popularity gained, it flourished too.
But this comparison poses some differences as well. Gilan has experienced less recession in press and consequently graphic activity. Creativity and strict adherence to visual traditions – here meaning traditional scripts – are tied together. In Gilan, imported motifs – arriving with the advent of lead print devices – were used to decorate the traditional scripts but not as the main pattern.
In the designing of Gilan's press logotype, five different tendencies are observable: the first one, affected by traditional scripts, comprises the highest number, which proves that Gilan designers emphasized on the maintenance of traditions and national identity. The abundant use of Thuluth, Nastaliq and Naskh scrpits – with the most amount of application among the logotypes, testify to the aforesaid claim. Another interesting point in logotypes of Gilan's press is the obsession of the newspaper managers with updating the logotypes, as well as changing tastes throughout the publishing period. These publications have witnessed frequent changes of logotypes due to such aesthetic sensitivities. Kheyrolkalam newspaper in Rasht is best example of such alterations.
In general, conducting research on the press of Gilan area, as part of the cultural geography of Iran's vast territory, particularly in terms of visual activities, could shed more light on many hidden points of the solemn artistic endeavors in the field of press and publication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Print Media
  • Logotype
  • Gilan Province
  • Publications
  • design
  • Graphic Design
-          براون، ادوراد(1386).  تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت، محمد محمدلوی عباسی، تهران: علم.
-          حاج سید جوادی، حسن(1374). «نهضت جنگل» کتاب گیلان، جلد2، تهران: گروه پژوهشگران ایران.
-          حسینی کومله، محسن(1391). «سرآغاز تصویرگری در مطبوعات گیلان»، دوماهنامه گیله وا، شماره 121، 18-21.
-          خمامی‌زاده، جعفر(1372). روزنامه‌های ایران از آغاز تا سال 1329 ق. 1289ش.، تهران: اطلاعات.
-          رابینو، ه.ل.(1329ق.).  صورت جراید ایران، رشت: مطبعه عروهّ‌الوثقی.
-          رضوانی، محمد اسماعیل(1374). «چاپخانه‌های گیلان» کتاب گیلان، جلد3، تهران: گروه پژوهشگران ایران.
-          سرتیپ‌پور، جهانگیر(1359). «اولین‌ها در گیلان»، دامون، سال اول، شماره 15، 2.
-          سهیل نقشی، محمد جواد(1381). چاپ و مطبوعات در گیلان از مشروطه تا امروز، رشت: شهر باران.
-          فخرائی، ابراهیم(1371). گیلان در جنبش مشروطه، تهران: آموزش انقلاب اسلامی.
-          قاسمی، سید فرید(1387). «بازکاوی گوشه‌هایی از تاریخ مطبوعات گیلان/ افلاطون و مساوات رشت»، گیله وا، سال هفدهم، شماره 101، 42.
-          کسروی، احمد(1369). تاریخ مشروطه ایران، تهران: امیرکبیر.
-          نوزاد، فریدون(1379).  تاریخ جراید و مجلات گیلان، تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.
 
نشریات صحافی شده موجود در کتابخانه ملی رشت
-          .........................(بی‌تا). روزنامه خیرالکلام(دوره‌های کامل از سال 1325ق.- 1329ق.)، 5جلدی، رشت: کتابخانه ملی رشت.
-          ..........................(بی‌تا). گلچین نشریات دوره مشروطه، رشت: کتابخانه ملی رشت.