دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

چیدمان‌های دیجیتال تعاملی؛ با مطالعه نظریه تحلیل چارچوب اروینگ گافمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22051/jtpva.2021.32100.1210

فریماه فاطمی؛ زهرا رهبرنیا


رویکرد زیباشناسانه به اسباب بازی (به عنوان عنصر کیچ) در هنر معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

10.22051/jtpva.2022.38630.1385

ابوالقاسم دادور؛ عفت السادات افضل طوسی؛ سارا خندابی


نظام نشانه ای مهر و کین در نقاشی قهوه خانه ای «مصیبت کربلا»، اثر محمد مدبّر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22051/jtpva.2022.40766.1433

نسرین سیدرضوی؛ فواد نجم الدین؛ مونا راسته


بررسی طرح، نقش و شیوة تولید منسوجات آویز در فضاهای زیستی عصر قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22051/jtpva.2022.41045.1441

امنه مافی تبار؛ سید عبدالمجید شریف زاده


ترجمۀ گرامری دو نظام بینانشانه‌ای کلامی و بصری در اکفراسیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22051/jtpva.2022.40415.1416

محمد هاتفی


تاملی بر قالی در چیدمان های فائق احمد ( با بهره گیری از گام هایی در پدیدار شناسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22051/jtpva.2022.39795.1396

راضیه مختاری دهکردی


بازنمایی ساختمان در نقاشی ایرانی و نقش آن در گستردگی فضای تصویر و ژرفانمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22051/jtpva.2022.41695.1460

مریم کشمیری


تحلیل تغییر دندانه‌های نسخ در کتابت سوره حمد با هدف طراحی فونت تغییرپذیر دِنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22051/jtpva.2022.40642.1427

سمیه رمضان ماهی؛ محسن عامل؛ احمدعلی عسلی


تحلیل سرمایه‌های مرتضی ممیز در جهت اعتلای میدان طراحی گرافیک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22051/jtpva.2023.40558.1424

نجیبه رحمانی؛ مهسا فریدنیا


مقایسه تطبیقی دو امر بصری تصویرسازی و عکاسی در تأثیرگذاری بر تفکر خلاقه کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1401

10.22051/jtpva.2022.40215.1408

منصور کلاه کج


جایگاه نگارگری در سپهر فرهنگی دوره پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

10.22051/jtpva.2023.41570.1458

محمد معین الدینی؛ ثمر توفیقی


تحلیل نگاره‌های سه حکایت عاشورا (وقایع تحریفی)در نسخه چاپ سنگی اسرارالشهاده (1268ق) موجود در کتابخانه ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

10.22051/jtpva.2023.41424.1453

فاطمه عسگری؛ مهناز شایسته فر؛ سید ابوتراب احمدپناه


مطالعۀ چگونگی فهم انسان از آثار هنری ( از نگاه هرمنوتیک فلسفی گادامر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

10.22051/jtpva.2023.40451.1419

سیده مهسا باقری؛ محمود ارژمند؛ سید بهشید حسینی


تحلیل محتوای عنصر آشنایی زدایی در عکس های معطوف به زندگی روزمره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22051/jtpva.2023.41299.1449

فرشته دیانت؛ امیرعباس محمّدی راد؛ نادر شایگان فر


مطالعه شجره‌نامه‌نگاری نسخه‌ تحفه سلیمانی (سبحه‌الاخبار) بر مبنای نظریه آیکونوگرافی پانوفسکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22051/jtpva.2023.41614.1457

سیده مریم حسینی؛ پریسا شاد قزوینی


شناسایی، طبقه‌بندی و تحلیل دستبافته‌ها درآثار آقا صادق (فعال در نیمه دوم سده دوازدهم ه.ق.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22051/jtpva.2023.43671.1504

سمانه کاکاوند


کاربرد نقد تکوینی در نقاشی؛ مورد مطالعاتی یک پردۀ نقاشی از هنری ماتیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

10.22051/jtpva.2023.41865.1467

حمیده محمودزاده؛ محمدرضا حسنی


بازخوانی نگاره «روز داوری» از فالنامه تهماسبی با نظر به جایگاه نقل و تخیل در آرای ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22051/jtpva.2023.43140.1491

رویا رضاپور مقدم؛ شهریار شکرپور


تحولات نوین مطالعات تطبیقی و گذر از مرزبندی تاریخی رسانه‌های هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22051/jtpva.2023.44544.1527

سهیل احسنی؛ علی اصغر کلانتر


فراترکیب روش های نقـد آثار طراحی صنعتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22051/jtpva.2023.44018.1513

بابک امرایی