نویسنده = �������� ����������
تعداد مقالات: 1
خوانش اصالت وجود در آثار اگون شیله با تمرکز بر اندیشه مارتین هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1401

10.22051/jtpva.2022.38702.1372

مرجان بشر؛ حسین اردلانی