نویسنده = ������������ �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
گفتمان هویت فرهنگی زنان در فرش دستباف دوره قاجار و پهلوی با رویکرد فوکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22051/jtpva.2021.37169.1327

سپیده طراوتی محجوبی؛ فاطمه کاتب؛ مهدی کشاورز افشار