نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
اثربخشی طراحی مثبت در طراحی ظروف غذاخوری برای زوج های جوان ایرانی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 160-172

10.22051/jtpva.2021.35870.1295

مریم زارع؛ حسن صادقی نائینی؛ علیرضا اژدری؛ جمشید امامی