نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
واکاوی مسئله شمایل‌نگاری در هنر اسلامی در چیستی شمایل‌نگاری مکتوب

دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 60-75

10.22051/jtpva.2021.33384.1245

سامره کاظمی؛ سید‌ابولقاسم حسینی ژرفا؛ سید محمدحسین نواب