نویسنده = �������������� ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
پژوهشی در نقاشی های هنرمندان زن دهه نود ایران به میانجی مفهوم مازاد معنا در نظم نشانه ای ژولیا کریستوا

دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 90-104

10.22051/jtpva.2021.36500.1313

نوید جامعی؛ محمدرضا شریف زاده؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ شهاب الدین عادل