نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
واکاوی شاخصه های تفکر بصری و کارکرد آن در فرایند تفکر طراحی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 155-162

10.22051/jtpva.2019.25524.1061

مینا موهبتی؛ مریم لاری؛ بهمن نامور مطلق؛ ابوالفضل داودی رکن‌آبادی؛ سودابه صالحی