نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
بررسی سیر تاریخی اسباب بازی های تمدن ایران باستان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 131-140

10.22051/jtpva.2019.25436.1059

مرضیه اله دادی؛ بهاره نجاتی؛ پریا بیرقیان