نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
کشف ارزش «تصویر » در هنر عهد فتحعلی شاه قاجار

دوره 2، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 99-110

10.22051/jtpva.2018.3988

علی اصغر میرزایی مهر؛ مهدی حسینی