نویسنده = �������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
تحلیل و بررسی سبک های خط نستعلیق قُدما

دوره 2، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 53-70

10.22051/jtpva.2018.3985

حسین رضوی فرد؛ حسن علی پورمند