نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
تحلیل عناصر بصری نگاره شهدای فاجعه منا

دوره 2، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 5-12

10.22051/jtpva.2017.3975

غزال تقی خانی؛ فهیمه زارع زاده؛ محمد خزایی