نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
تحلیل هرمنوتیکی نگاره استاد جزی زاده با رویکرد هیرش

دوره 1، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 5-22

10.22051/jtpva.2017.3968

سپیده ظفری نائینی؛ جبار رحمانی؛ جلیل جوکار