نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی تاثیر پیدایش نفت بر نقاشان نوگرای ایران(1319 - 1359)

دوره 3، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 33-48

10.22051/jtpva.2018.3933

احد روانجو؛ محمد صمدی راد