نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
بازآفرینی صورت و ساختار نقاشی ایرانی در رمان نام من سرخ

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 38-52

10.22051/jtpva.2020.29379.1147

مریم بیرنگ؛ طاهر رضازاده؛ محمد معین الدینی