نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
نقد مفاهیم بنیادین نظریه نهادی، جرج دیکی ماهیت اثر هنری شی مصنوع جهان هنر

دوره 3، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 99-108

10.22051/jtpva.2019.24470.1019

سمیرا اصغرپور سارویی؛ غلامعلی حاتم؛ شهلا اسلامی