نویسنده = �������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 4
پژوهشی در نقاشی های هنرمندان زن دهه نود ایران به میانجی مفهوم مازاد معنا در نظم نشانه ای ژولیا کریستوا

دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 90-104

10.22051/jtpva.2021.36500.1313

نوید جامعی؛ محمدرضا شریف زاده؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ شهاب الدین عادل


در-جهان-بودگی هایدگر و نقاشی های فوتوریسم

دوره 3، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 21-32

10.22051/jtpva.2019.24201.1011

نوید جامعی؛ محمدرضا شریف زاده