نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
چگونگی بازنمایی دستگاه «ساعت فیلی» در نسخه‌های خطی کتاب بدیع‌الزمان جزری

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 77-96

10.22051/jtpva.2021.37084.1325

محمد خراسانی زاده؛ خشایار قاضی زاده؛ مرتضی افشاری؛ احمد عابدینی