نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 4
چیدمان‌های دیجیتال تعاملی؛ با مطالعه نظریه تحلیل چارچوب اروینگ گافمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

10.22051/jtpva.2021.32100.1210

زهرا رهبرنیا؛ فریماه فاطمی


خوانش بدن در نقاشی های پیکاسو با مفاهیم فلسفی دلوز

دوره 5، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 30-42

10.22051/jtpva.2021.31002.1198

پریا چوبک؛ محمد اکوان؛ زهرا رهبرنیا