نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
«زیباشناسی گشتالتِ فیگورها در آثار جوزپه آرچیمبولدو»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1401

10.22051/jtpva.2022.38221.1351

فریده آفرین