نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
خوانش بدن در نقاشی های پیکاسو با مفاهیم فلسفی دلوز

دوره 5، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 30-42

10.22051/jtpva.2021.31002.1198

پریا چوبک؛ محمد اکوان؛ زهرا رهبرنیا